Algemene workshop voorwaarden

Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene workshopvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene workshopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen en workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus of workshop komt tot stand door betaling van de desbetreffende cursus/ workshop.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 NIAH behoudt zich het recht om indien nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u per email automatisch een bewijs dat de inschrijving definitief is.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar.  Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk een plek te boeken.
2.5 Door de inschrijving op een workshop of schriftelijke aanmelding voor een eigen groepsworkshop verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

3. Afmelden/annuleren door de deelnemer uiterlijk 9 dagen voorafgaand aan de workshop
3.1 Bij afmelden of annuleren is het niet mogelijk om geld terug te krijgen.
3.2 Wanneer de deelnemer een geboekte workshop niet kan bijwonen zal de aanmelding automatisch worden doorgeschoven naar een alternatieve datum, in de meeste gevallen is dat de eerst komende workshopdatum zoals vermeld in de online agenda. 
3.3 Mocht de deelnemer niet aanwezig kunnen zijn op de door NIAH aangestelde alternatieve datum, dan vervalt het recht van de deelnemer op het volgen van de workshop. Restitutie van het reeds betaald workshopbedrag is niet mogelijk. 
3.4 Mocht de workshop deelnemer niet kunnen komen, dan mag deze ook zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging van de workshopdeelnemer is overdraagbaar, maar graag even melden aan NIAH.

4. Afmelden/annuleren door de deelnemer binnen 8 dagen voorafgaand aan de workshop.
4.1 Bij afmelden of annuleren is het niet mogelijk om geld terug te krijgen.

4.2 Een deelnemer die zich afmeld binnen 8 dagen voorafgaand aan de workshopdatum verliest het recht op het volgen van een workshop. Dat betekend dat NIAH geen alternatieve datum hoeft voor te stellen en NIAH niet verplicht meer is een workshop aan te beiden. 
4.3 Wanneer de deelnemer alsnog de workshop wil volgen is de deelnemer verplicht NIAH eerst administratiekosten te betalen welke gelijk staan aan 35% van het workshop bedrag. Hiervoor zal NIAH de deelnemer een factuur toesturen. Na betaling van deze factuur is het voor de deelnemer mogelijk om de workshop alsnog te komen volgen op een alternatieve datum,  veelal is dat de eerst komende workshopdatum zoals vermeld in de online agenda, tenzij anders overeengekomen. 
4.4 Mocht de deelnemer niet aanwezig kunnen zijn op de door NIAH aangestelde alternatieve datum, dan vervalt het recht van de deelnemer op het volgen van de workshop. Restitutie van het reeds betaald workshopbedrag en de administratiekosten is niet mogelijk. 
4.5 De administratiekosten komen te vervallen wanneer de deelnemer zich afmeld met een duidelijk aantoonbare onaangekondigde reden zoals overlijden of ziekte. In dat geval zal de aanmelding automatisch worden doorgeschoven naar de eerst komende workshopdatum zoals vermeld in de online agenda, tenzij anders overeengekomen. 
4.6 Mocht de workshop deelnemer niet kunnen komen, dan mag deze ook zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging van de workshopdeelnemer is overdraagbaar, maar graag even melden aan NIAH.


4. Annulering/verplaatsing
4.1 NIAH is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan bericht.

4.2 Wanneer de cursus of workshop niet door kan gaan zal de inschrijving automatisch worden doorgezet naar de eerste komende workshopdatum. Bent u niet in de gelegenheid er die datum bij te zijn dan zal er in overleg een ander inhaal moment worden gepland.
4.3 NIAH is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving verplaatst naar een andere datum.

4.4 Het is niet mogelijk om het reeds betaalde bedrag retour te ontvangen.

5: Betaling
5.1 De deelnemer is verzekerd van een plek voor de cursus/workshop na betaling van het volledige bedrag.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met NIAH en wij zullen ons uiterste best doen om je daarbij van dienst te zijn.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 NIAH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 NIAH is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd cursus- en/of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan NIAH toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 NIAH behoudt altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.